Friday, 25 May 2012

Курсова вартість і майнове страхування

Курс (курсова вартість) - ринкова вартість цінного паперу, тобто та ціна, за якою цінний папір продається або купується на фондовому ринку.

Лібералізація цін - це перехід до вільного ринкового формування цін замість централізованого планового ціноутворення та адміністративних методів його регулювання.

Майнове страхування - сукупність видів страхування, об'єктом яких є майно юридичних та фізичних осіб (будівлі, споруди, посіви, худоба, транспортні засоби, предмети особистого вжитку тощо).
Метод екстраполяції - полягає у визначенні фінансових показників на підставі виявлення їх динаміки.

Метод математичного моделювання полягає у побудові фінансових моделей, що імітують реальні економічні та соціальні процеси.
 

Copyright © 2010 Kit-Pes | Blogger Templates by Splashy Templates | Free PSD Design by Amuki