Tuesday, 29 May 2012

Міжбанківський ринок та міжнародний кредит

Міжбанківський ринок - частина ринку позичкових капіталів, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ залучаються та розміщуються банками між собою переважно у формі міжбанківських депозитів на короткі строки.
Міжнародний валютний ринок - це міжнародна мережа офіційних центрів, де відбувається купівля-продаж іноземних валют.
Міжнародний грошовий ринок - це ринок короткострокових зобов'язань, на якому купуються, продаються та обертаються специфічні високоліквідні фінансові інструменти.
Міжнародний кредит - це рух позичкового капіталу, пов'язаний із наданням валютних і товарних активів одними суб'єктами світової системи господарства іншим на умовах платності, строковості, повернення.
 

Copyright © 2010 Kit-Pes | Blogger Templates by Splashy Templates | Free PSD Design by Amuki